Wzrost dziecka

Ogólne informację

Na siatce centylowej zazwyczaj wykreślane są linie krzywe, zwykle jest ich siedem, które pokazują, jaki procent dzieci w całej populacji biorąc pod uwagę wiek osiąga taką lub inną wartość pomiaru. Czyli masa ciała, długość, wysokość lub obwód głowy, to wszystko jest zależne od wyboru siatki których jest kilka rodzajów. Linie w siatkach wyznaczają tak zwane kanały centylowe.
Siatki centylowe zazwyczaj znajdują się na końcu książeczki zdrowia dziecka, a systematyczne odwiedzanie lekarza rodzinnego i zaznaczanie kolejnych pomiarów pozwala dokładnie monitorować przebieg wzrastania w czasie oraz ustalić czy mieście się on w szeroko ujętej normie zdefiniowanej jako przedział między linią 3 a 97. Indywidualna krzywa wzrastania Twojego dziecka będzie powstawać przez połączenie naniesionych na siatkę wyników kolejnych pomiarów. Prawidłowość jej przebiegu powinien interpretować lekarz.

Uproszczone wskazówki

W pierwszym miesiącu życia Twojego dziecka, powinno zwiększać swoją wagę o około 600 gram, czyli 20 gram na dobę. W kolejnych dwóch miesiącach o około 900 gram miesięcznie, czyli prawie 30 gram na dobę. Później wzrost powinien trochę wyhamować. Do szóstego miesiąca życia około 700 gram miesięcznie czyli 23 gramy na dobę. A pomiędzy szóstym a dwunastym miesiącem życia około 500 gram miesięcznie.
Warto mieć na uwadze, że w trakcie rozwoju zmieniają się proporcje poszczególnych części ciała dziecka a także ilość tkanki tłuszczowej. Jeżeli odnosimy wrażeniem, że z naszym dzieckiem jest coś nie tak, należy udać się na wizytę do odpowiedniego lekarza, który wyda opinię na ten temat. Należy również wcześniej przeanalizować dietę dziecka. Dzieci które urodziły się zbyt wcześniej i są za małe, zwykle wzrastają w podobnym tempie jak dzieci z prawidłową urodzeniową masą ciała. Warunkiem jest prawidłowe karmienie i brak chorób. Prawie 80% takich przypadków jest w stanie nadrobić masę ciała przed ukończeniem trzeciego roku życia. Gdy to nie nastąpi niestety z upływem czasu szansa na wyrównanie prawidłowej wagi będzie maleć.