Anılarım by Çerkes Ethem

By Çerkes Ethem

Show description

Read Online or Download Anılarım PDF

Similar nonfiction_3 books

First Bible of the Church. A Plea for the Septuagint (JSOT Supplement 206)

The 1st Bible of the Church describes of the form of the Jewish Bible on the time of the recent testomony, with a different specialize in the importance of the Greek translation, the Septuagint. The Jewish defence of the Septuagint model and its reception into the early Church makes it a consultant of the Jewish Bible culture totally on a par with the Hebrew Bible.

The Cambridge Dover Wilson Shakespeare, Volume 36: Troilus and Cressida

John Dover Wilson's New Shakespeare, released among 1921 and 1966, turned the vintage Cambridge variation of Shakespeare's performs and poems until eventually the Eighties. The sequence, lengthy for the reason that out-of-print, is now reissued. each one paintings is out there either separately and as a suite, and every incorporates a long and vigorous advent, major textual content, and sizeable notes and word list revealed on the again.

Extra info for Anılarım

Sample text

Bunlar diğer taraftan Hendek Boğazı'na kuvvet göndermeye çalışıyorlarmış". Memur sonra kulağıma eğilerek şunları fısıldadı: "Okuduğun şu ifade Düzce telgraf muhabere memurunun bana makine ile yazdırdığı kelimelerdir. " Ben bu telgrafçıya teşekkür ederken, ötekine de aynı teşekkü­ rü iletmesini rica ederek karargahıma geldim. Albay Mahmut Bey'le arkadaşlarının daha birkaç gün evvel aynı ihtilalcilerin oyunlarına nasıl kurban gittiklerini pek iyi biliyordum. Aynı gece­ nin yarısından sonra kuvvetlerimle Hendek yönünde harekete geç­ meye karar verdim ve bu kararımı da uyguladım.

Ve sonra ben sırf fikri muhalefetinden dolayı o olağanüstü hal zamanlarında bile hiçbir vatandaşı kahren ve cebren kendi fikrime teslim olmaya çalışmış değilim. Daima vatandaşlarıma o zamanki İstanbul hükümetinin aldığı olumsuz politikaya aldanmamalarını bilvasıta veya doğrudan doğruya rica ederdim. Saiderun bazı Çerkeslerin merkez-i hilafet olmak 32 itibarıyla, İstanbul'a yönelik eğilimlerine ve samimi bağlılıklarına Çerkes olmam nedeniyle vakıf bulunuyordum. Halbuki vatanın ve heyet-i içtimaiyenin bağımsızlığını kaybetmek üzere bulunduğu bir memlekette, tercihan yüce hilafet makamının arkasında koşmanın manası kalır mıydı?

Yozgat şehrinden ilerilere kadar takip ve keşif için gönderilen müfreze komutanlarından gelen raporlara uyularak, ikinci gün kuvvetlerimin bütün mevcudu ile, Yozgat'tan hareket ederek kuzey ve kuzeydoğu taraflarım taradık ve bir gece Alaca'yı ablukaya aldırdım. Sabahleyin hücuma geçtik ve iki saatlik bir çarpışma sonunda şehre girdik. Burada bize karşı koyan asilerden pek azı kurtulmuştu. Bundan sonra gerekli keşiflerde bulunmak üzere civarda bıraktığım keşif kollarımız dışında bütün birliklerimi Alaca'da topladım.

Download PDF sample

Rated 4.10 of 5 – based on 49 votes

Published by admin